Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

"....Τίς μέρες αυτές η Xριστιανοσύνη γιορτάζει σέ όλο τον κόσμο τὴν Γέννησι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γεγονὸς μοναδικὸ στὴν Παγκόσμια ἱστορία.

Ὑπάρχουν πράγματα και θέματα ἀξιόλογα, ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ παραβλέψει ούτε και να αγνοήσει, όπως πχ. την είδηση ότι «ο ἄνθρωπος πάτησε στὴ Σελήνη».
Ἀλλ᾽ ὅσο θαυμαστὸ καὶ ἂν φαντάζῃ αὐτό, εἶνε πολὺ μικρὸ ἀπέναντι στὸ γεγονὸς ὅτι ὄχι πλέον ἄνθρωπος ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ ίδιος ο Θεός, ποὺ ἐξουσιάζει τὰ ἄστρα καὶ τοὺς γαλαξίες, ἐπισκέφθηκε με ανθρώπινο σχήμα τὴν γῆ μέσα ἀπὸ τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν.

Magoi 3

Κατέβηκε ἐδῶ, φόρεσε ἀνθρώπινη σάρκα, περπάτησε ἀνάμεσά μας, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε καὶ ἀνελήφθη πάλι στοὺς οὐρανούς. Γεγονὸς μοναδικό καί ἄνευ προηγουμένου!

Ὁ ἥλιος ἄγγιξε τὴ Γῆ, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ ἡ Γῆ δὲν κάηκε!
«Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου…»
Τὸ πιστεύεις αυτό; ἔλα τότε στὴν Εκκλησία· Δὲν τὸ πιστεύεις; κάνε τὸ ρεβεγιόν σου. Αυτό εἶναι πιά καθαρό ζήτημα πίστεως...
Ἂν πιστεύῃς ὅτι πραγματικὰ ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ, τότε ὁ Χριστὸς θὰ γεννηθῇ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ὄχι πλέον στὴ φάτνη ἀλλὰ «μυστικά» μέσα και στὴν δική σου καρδιά, οἱ οὐρανοὶ θ᾿ ἀνοίξουν για να ιδείς κι΄εσύ διαφορετικά τα πράγματα, ἡ φύσις θ᾽ ἀγάλλεται καὶ θὰ χαίρει, οἱ ἄγγελοι θὰ ψάλλουν τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…»(Λουκ. 2,14).Τότε θα καταλάβεις αληθινά Χριστούγεννα !


Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Ό Άγιος Ανδρέας «στέλνει» και πάλι μήνυμα στην Ελληνική οικογένεια ! Τον ακούει κανείς;


O Άγιος Ανδρέας !

Ο προστάτης μας, αλλά καί ο πρωτοστάτης μας στίς Παρακλήσεις του απέναντι τού Σωτήρος Χριστού γιά να μή μάς καταστρέψει ένεκα τών πολλών "καλών πράξεων" πού καθημερινά σ΄ αυτή τήν Πολιτεία κάνουμε...

=============

«
....Στίς 30 Νοεμβρίου αγαπητοί μου,
εορτάζει  ἕνας κορυφαῖος Άγι­ος και αυτός είναι ὁ Απόστολος Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος.

Ἑορτάζουν τότε πολλοί.
Ἑορτάζουν ἄν­­δρες ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα Ἀνδρέας ( ανδρείος ), ἀλλὰ καὶ πολλὲς γυναῖκες ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα Ἀν­δρι­άνα.
Ἑορτάζει στὴν Πελοπόννησο ἡ Πάτρα, ὅπου μαρτύρησε ὁ Άγιος Ἀν­δρέας. Ἑορτάζει καὶ ἡ πολυδακρυσμένη Κύπρος μας· στὸ ἄκρο τοῦ νησιοῦ, ποὺ τώρα τὸ κατέ­χουν οἱ Τοῦρκοι, ὑπάρχει μοναστήρι τοῦ Ἁ­γίου Ἀνδρέου. Ἑορτάζει καὶ τὸ Πατρι­αρ­χεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὁποίου πολιοῦχος εἶνε ὁ Άγιος Ἀνδρέας, γιατί πέρασε και από εκεί !

Ποιός ἦταν όμως, ὁ Άγιος Ἀνδρέας;


Στοὺς Ἁ­γίους Τόπους, ἀγαπητοί μου, ὑ­πάρ­χει μιά λίμνη πού την λένε καί θάλασσα τῆς Τιβεριά­δος ἢ τῆς Γαλιλαίας ἢ τῆς Γεννησα­ρέτ...

2018 - Η λίμνη τής Γενησαρέτ όπως είναι σήμερα...


Στὰ γύρω χωριὰ κατοικοῦσαν ψαρᾶ­δες, ποὺ ἔρριχναν τὰ δίχτυα καὶ ζοῦσαν ἀπὸ τὰ ψάρια ποὺ ἔπιαναν.
Φτωχοὶ οἱ ψαρᾶδες, ἔμεναν σὲ καλύβες. Ἀλ­λὰ μέσα στὶς καλύβες κατοικοῦ­σαν ἄγγελοι.

Τώρα, δυστυχώς, σὲ σπίτια μεγάλα καὶ διαμερίσμα­τα πολυ­­τελῆ, σὲ μέγαρα καὶ παλάτια μὲ ὅ­λες τὶς ἀ­νέσεις, ( δεν κατοικούν άγγελοι ) αλλά κατοικοῦν, όχι όλοι αλλά ώς επί το πλείστον ) δαί­­μονες, διάβολοι ( με όψη ανθρώπινη)...
Γι᾽ αὐτὸ και ὁ Θεὸς ἐ­­πιτρέπει καὶ γίνονται σεισμοί, ποὺ κατεδαφί­ζουν ὑπερήφα­να κτήρια ἀνομίας ( αλλά και υπερήφανους και εγωϊστές ανθρώπους...)

Στὰ δυτικὰ τῆς λίμνης, σὲ μιὰ καλύβα τῆς Βηθσαϊδά, ζοῦσε καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ Αγίου Ἀν­δρέα. Ὁ πατέρας του ὁ Ἰωνᾶς, ἦταν ἕ­νας ἅγι­ος ἄνθρωπος. 
Τὰ δυὸ παιδιά του ποὺ γνωρίζου­­με –θὰ εἶχε καὶ ἄλλα ίσως–, εἶναι ὁ Ἀνδρέας ποὺ ἦ­ταν ἄγαμος καὶ ὁ Πέτρος ποὺ εἶχε οἰκογένεια. 
Βοηθοῦσαν τὸν πατέρα ψαρεύοντας κι αὐτοὶ μαζί του στὴ λίμνη...


Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Εκστρατεία «καθαρισμού» των τοίχων της Αθήνας άρχισε ο δήμαρχός της ! Εμείς εδώ στην Πάτρα τι κάνουμε;
«Ολημερίς το κτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν…» λέει εκείνο το δημώδες τραγούδι για το γεφύρι της Άρτας. Στην δική μας περίπτωση τώρα, θα μπορούσαμε να λέμε:  «Ολημερίς το πλένανε, το βράδυ βρωμιζόταν ! ».

Μόνο πού εμείς εδώ, και συγκεκριμμένα το δημαρχιακό σχήμα Πελετίδη πού μας κυβερνάει, δεν ασχολείται καθόλου με την καθαριότητα στους τοίχους και στα σβησίματα άθλιων επιγραφών σε τοίχους, σε πόρτες, σε κολώνες,σέ μνημεία και αγάλματα, σε Σχολεία, ακόμη και σε τάφους πεθαμένων…
«Μόνο την μούρη μας δεν μουτζουρώσανε ! Αν πιάνανε όμως μερικούς από αυτούς πού λερώνουν τους τοίχους και τους μπογιατίζανε για παραδειγματισμό τα κούτελά τους , έ.., τότε θα το σκέφτονταν πολύ να ξαναγράψουν σε ξένες περιουσίες » μας έλεγε φίλος αγαπητός πού είχε καεί από τα γραψίματα στο φρεσκοβαμένο του σπίτι !Εδώ, ο Θανάσης, ο καλός μας άνθρωπος, γνωστός και από το:"ξέρεις από βέσπα;"

Το πρωί καθαρίζουν τους τοίχους, το βράδυ τους ξαναγράφουν…
Της Τανιας Γεωργιοπούλου
«Καμίνη, κανένας τοίχος δεν θα μείνει…».
Με αυτό το σύνθημα σε φρεσκοβαμμένο τοίχο στη γωνία Ερμού και Αθηνάς, οι απανταχού υπογράφοντες επί των τοίχων της πόλης επιχειρούν να δώσουν χροιά πολιτικής αντιπαράθεσης στην προσπάθεια του δήμου να καθαρίσει τα κτίρια από υπογραφές και μουντζούρες. Ο δήμαρχος Αθηναίων μέσω Facebook απαντά στους ανώνυμους τοιχογράφους και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιμένει στην εκστρατεία ευπρεπισμού της πόλης, απεκδύοντας από πολιτικές προεκτάσεις το μουντζούρωμα των τοίχων. Ο κ. Γιώργος Καμίνης εξηγεί ότι ήρθε η ώρα να δεχθούμε ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους και με αυτή την έννοια η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να τον προφυλάσσει.
Ξεκινά την απάντησή του με ένα «ευφυολόγημα». «Λένε πως στη ρωμαϊκή αρχαιότητα, η δημοφιλία ενός πολιτικού προσώπου μετριόταν και από το πόσο συχνά αναφερόταν το όνομά του σε γκράφιτι στους τοίχους της Ρώμης, ακόμα κι αν η αναφορά είχε αρνητικό πρόσημο. Με την έννοια αυτή δεν έχω παράπονο», σημειώνει και συμπληρώνει:Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ !
Πέρα από τα παρακάτω θέματα μιάς άδικης φορομπηχτικής φορολογίας από εκείνους μάλιστα πού για να πάρουν την ψήφο μας έλεγαν τα αντίθετα, υπάρχουν και κάποια άλλα "κρυμμένα" κάτω από το χαλί θέματα πού θα έπρεπε να τα έχουμε κι΄αυτά υπ΄όψιν μας...
Η παραπάνω συζήτηση με τον mister anonymus είναι πολύ ενδιαφέρουσα...


---------------------------------------------------
ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, «δικαιούστε το επίδομα;», «δικαιούστε τη ρύθμιση;», «δικαιούστε δώδεκα, είκοσι τέσσερις ή τριάντα έξι δόσεις;», «χάσατε τη ρύθμιση…», «χρειαζόμαστε συμπληρωματικά έγγραφα για το επίδομα!»,
«ποιόν είχατε εργοδότη το δεύτερο εξάμηνο του 2018;», «σε ποιον κάνατε μεταφορά μέσω Τραπέζης στις 28 Μαρτίου του 2017, στις εννέα και είκοσι οκτώ το πρωί; Πώς; Δεν θυμάστε; Τα σημειώνουμε, κυρία μου, αυτά!»

Η φίλη πού μού τηλεφώνησε ήταν σκασμένη. «Βαρέθηκα! Μπούχτισα! Δεν αντέχω άλλο να ασχολούμαι με τα λεφτά! Δεν είναι ότι έχω το κράτος συνέταιρο – ή μάλλον κεχαγιά στην τσέπη μου -, αλλά είναι και το ότι η κάθε μου συναλλαγή πρέπει να δηλώνεται και η κάθε μου ανάγκη να αποδεικνύεται στο ακέραιο προκειμένου να εξυπηρετείται. Τώρα  πήγαμε στην άλλη άκρη και όποιος αμείβεται σχετικά καλά θεωρείται πλέον προνομιούχος, ύποπτος για υπεξαίρεση του…λαϊκού πλούτου (;), στυγνός καπιταλιστής…Δεν είναι ότι η φορολογία στην Ελλάδα δεν έχει ανταποδοτικότητα. Γιατί πως να το κάνουμε τώρα,άλλο πράγμα είναι να σου παίρνουν το μισό εισόδημα στη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη και να σου εξασφαλίζουν εκπαίδευση και περίθαλψη υψηλού επιπέδου, και άλλο πράγμα είναι να σου τύχει να νοσηλευτείς εδώ και να αναγκάζεσαι να τρέχεις στο πλησιέστερο φαρμακείο για να αγοράσεις ενέσεις, ορούς καί γάζες…

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Περιμένοντας οκτώ ( 8 ) ολόκληρα χρόνια την επιστροφή του πεθαμένου αφεντικού του !
Μή ξεχνάμε ότι έχουν και τα ζώα συναίσθημα υποχρέωσης  σε όσους τα αγαπάνε και τα φροντίζουν…«Θυμάμαι, ( μού έλεγε κάποιος φίλος), ότι κάθε φορά πού πήγαινα φαγητό στο σκυλάκι πού είχα στο κτήμα μου, ποτέ δεν άγγιζε το φαϊ, όσο και εάν πείναγε,  εάν προηγουμένως δεν έσκυβε να μου γλείψει – φιλήσει το χέρι ! Αυτά, όσο και νά θέλεις να τα αγνοήσεις και να τα παραμερίσεις δεν ξεχνιούνται εύκολα…»
Ο  Χάτσικο !Η παρακάτω ιστορία δείχνει πώς κάποια ζώα έχουν συναισθήματα φιλίας καλύτερα ακόμη και από ανθρώπους. Ανθρώπους πού εύκολα μπορούν να σε κοροϊδέψουν και να σε προδώσουν ακόμη για ίδιο όφελος θεωρώντας σε ως άτομο χαμηλής διανόησης …Τό παιδάκι προσεύχεται λίγο πρίν κοιμηθεί καί ο φίλος του το σκυλάκι πιστά το ακολουθεί !


Οκτώ χρόνια λοιπόν περίμενε το αφεντικό του να επιστρέψει...


Επί οκτώ χρόνια πήγαινε κάθε πρωί σε σούπερ μάρκετ στη περιοχή των Πατελών Κρήτης, περιμένοντας το αφεντικό του το οποίο όμως δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή...

Κάθε μέρα εμφανιζόταν στην είσοδο του σούπερ μάρκετ, με την ελπίδα να ξαναδεί τον καλύτερο του φίλο, τον οποίο συνόδευε στα ψώνια.
Ποτέ όμως δεν έχασε την ελπίδα ότι θα ξαναδεί το αφεντικό του, το οποίο όμως πέθανε από ανακοπή στο σούπερ μάρκετ. Με θλιμμένο βλέμμα, αποχωρούσε από το σημείο αργά το βράδυ και επέστρεφε στο σπίτι που διέμενε ο ιδιοκτήτης του...


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Η ώρα πού θα γελάσει κάθε πικραμένος συμπολίτης μας, έρχεται…
Από αριστερά ο Περιφερειάρχης κ. Κατσιφάρας πού σήκωσε στους ώμους του όλο το κακό ιστορικό της κατασκευής  και έκανε το πάν για να δοθεί σωστά η Μίνι Περιμετρική στην κυκλοφορία , και δεξιά ο Δήμαρχος της Πάτρας κ. Πελετίδης πού ανέλαβε την αντιδρόμηση νευραλγικών δρόμων της Πάτρας  και μάλλον πάει για ναυάγιο…Το τέλος κατασκευής της λεγόμενης Μικρής, ή και Mini Περιμετρικής της Πάτρας μας, έφθασε… Σε λίγο κληρώνουν τα λαχεία ! Τρέξτε να πάρετε και να προλάβετε.


Πιάστε θέσεις για να δείτε Παρασκευιάτικα και κυρίως Σαββατιάτικα το έργο πού έχει να παιχθεί…

Πολλές προετοιμασίες, κυρίως από την Περιφέρεια , την προστάτιδα του  έργου, με βιολιά , τραγούδια, καντάδες και κιθάρες υπό το σεληνόφως…
Και στον αντίποδα αυτής, πολλές προετοιμασίες και μαύρες πλερέζες για τα σκωπτικά σχόλια και διαμαρτυρίες πού έχουν να πέσουν από τους κατοίκους των δύο άκρων ( Κουρτέση και Ταμπαχάνων ) στον Δήμαρχο και την εν Δημαρχία παρέα του. ( Εκτός εάν αφήσουν προσωρινά την αντιδρόμηση της Κανακάρη περιμένοντας να ιδούν πώς θα λειτουργήσει η Μικρή Περιμετρική, οπότε οι…πλερέζες ακυρώνονται . Προσωρινά όμως ! )


Και θα συμβεί ότι συμβεί, διότι η Δημοτική Αρχή,  κυρίως αυτή όχι η Περιφέρεια, ανέσυρε  από τα συρτάρια της ένα Πολεοδομικό – κυκλοφοριακό  έργο σχεδιασμένο για συνθήκες του 1965, τότε πού εδώ κι΄εκεί έβλεπες κανένα αυτοκίνητο και ήλθαν καί το τοποθέτησαν για εκτέλεση στην πολιτεία μας σήμερα, με συνθήκες 2018 πού έχουν γεμίσει οι δρόμοι αυτοκίνητα !
Τουτέστιν το ανέστησαν μετά από 53 ολόκληρα χρόνια !

Και  ναι μέν σαν ιδέα καλή ήταν, δεν λέμε όχι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ήδη προετοιμάσει το «έδαφος» και για κάποιες άλλες παραμέτρους στις οποίες δυστυχώς ναυάγησαν και δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία.

Εγωϊστικά τις απέρριψαν, ούτε κάν τις συζήτησαν με πραγματικό πνεύμα διαλόγου, και όχι με πνεύμα  « L' etat c'est moi
» ( το Κράτος είμαι εγώ, και ότι θέλω κάνω ! )

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

14 Σεπτεμβρίου : «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου…»

Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού  αύριο, μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, ούτε λάδι κανονικά δεν καταλύεται  από τους συνειδητούς Χριστιανούς πλήν περιπτώσεων ασθενείας, άσε τώρα τι γίνεται σήμερα και «Θού Κύριε φυλακή τώ στόματί μου…».
Άσε  πού κάποιοι άλλοι βλασφημούν πλέον των άλλων και τον ίδιο τόν Τίμιο Σταυρό ούτε Θεό φοβούμενοι αλλά ούτε καί ανθρώπους ντρεπόμενοι...
Εμείς όμως εδώ θα ξεκινήσουμε αδελφοί μου, με μια αληθινή ιστορία.
Βρισκόμαστε λοιπόν  γύρω στά 300 μ.Χ. και οι διωγμοί εναντίον των Χριστιανών δεν έχουν ακόμη σταματήσει. Σποραδικοί μεν στην αχανή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά με ανελέητες κακοποιήσεις κατά των Χριστιανών. Τα βασανιστήρια διαδέχονταν το ένα μετά το άλλο με την ίδια πάντοτε αγριότητα…
Εκείνα τα χρόνια στη Ρώμη, και στα περίχωρά της περιόδευε ένας θεατρικός θίασος, με έναν θαυμάσιο πρωταγωνιστή, τον Αρδαλίωνα. Έναν ηθοποιό με άριστες ικανότητες, έναν στάρ πρώτου μεγέθους όπως θα ελέγαμε σήμερα.
Ήταν όμως ειδωλολάτρης και μάλιστα φανατικός. Έτσι με τον θίασό του διακωμωδούσε συνεχώς τον Χριστό και τους χριστιανούς. Οι παραστάσεις του τότε μέσα στις θεατρικές αίθουσες, και τις θερινές και τις χειμωνιάτικες, γέμιζαν από πλήθος θεατών ειδωλολατρών.
Τη χρονιά του 305, πήρε την απόφαση για σενάριο, όπως το λέμε, να έχει για θέμα του έναν χριστιανό που κάνει ομολογία πίστεως, μπροστά στους ειδωλολάτρες δικαστές και καταδικάζεται σε σταυρικό θάνατο. Στήνεται ο σταυρός, ψευτοκαρφώνεται αυτός επάνω, τον ψευτοβασανίζουν εκεί με διάφορους τρόπους, και τον κοκκινίζουν με μπογιές και σάλτσες για να φαίνονται σαν αίματα, και στο τέλος του δράματος, ο Αρδαλίων που υπεδύετο το θύμα, πολύ θαυμάσια και πολύ υποκριτικά αρχίζει με όχι μόνον να αρνηθεί την πίστιν του και τον Χριστόν, αλλά πάνω από τον υποτιθέμενο εκείνον σταυρό, να Τον βρίζει και να χυδαιολογεί κατά τον πλέον πρόστυχο τρόπο.
Αυτό προκαλούσε παραλήρημα και πανζουρλισμό άγριας χαράς, μαζί με μίσος και μανία μέσα στις ψυχές του πλήθους των θεατών ειδωλολατρών. Άλλοτε πάλι φώναζαν σαν τρελοί ζητώντας εκδίκηση εναντίον των χριστιανών.
Ήταν τόσο πολύ πειστικός ο Αρδαλίων ώστε φανάτιζε τα πλήθη και αύξαινε το μίσος εναντίον των χριστιανών, για να προκαλούνται εν συνεχεία διωγμοί…


Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Ασύλληπτο ! Για τρία ψωροδεκάρικα κλείσανε συμπολίτη στην φυλακή !

Πάτρα: Στο κρατητήριο για οφειλή 32,28 ευρώ !!!Την είδηση την έφερε στην παρέα πρωί – πρωί  ο φίλος μας ο Θανασάκης ο  δάσκαλος,  πάντα αεικίνητος και τακτικός  αναγνώστης του τοπικού τύπου :«Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει…» μας είπε ανεμίζοντας την εφημερίδα «Πελοπόννησος» !
--Τι συμβαίνει δάσκαλε , έχουμε τίποτα σοβαρά νέα;
--- Μόνο σοβαρά; Σοβαρότατα!


Διάβασα μια διαμαρτυρία ενός συμπολίτη πού τον συνέλαβαν  χθές για το υπέρογκο χρέος των 32 και κάτι ευρώ και τον έκλεισαν ένα βράδυ στην ψειρού γιατί ήταν κλειστό το Δημόσιο Ταμείο να πληρώσει το παράβολο!--Καλά και δεν μπορούσαν να έχουν στα Αστυνομικά τμήματα ένα μπλόκ παραβόλων  ώστε όταν είναι Σαββατοκύριακο πού είναι κλειστά τα Ταμεία να μπορεί  να ξεχρεώνει ο πολίτης το ποσό πού χρωστάει και να μη ταλαιπωρούν τους πολίτες κλείνοντάς τους στα κρατητήρια, τά λεγόμενα και κολαστήρια;

---Δυστυχώς παιδιά μιλάμε για πολύ αθλιότητα αυτού του Κράτους, καί μάλιστα λεγόμενου Αριστερού Κράτους ( τρομάρα μας ) πού "αγωνίζεται γιά τα δίκια τού εργάτη, τού πολίτη, μπλά...μπλά...μπλά καί πάει λέγοντας....
Τρία μνημόνια, τρία δαιμόνια πέσε καλύτερα περάσαμε, για  δήθεν εκσυχρονισμό αυτού του κράτους και πάμε για τέταρτο, και οι δανειστές πού μας πιέζουν  για «εκσυχρονισμό» δεν έχουν πάρει ακόμη χαμπάρι αυτή την μικρή αλλά τόσο κραυγαλέα περίπτωση καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων του πολίτη! 

Φωνάζουν μόνο για να υποστηρίξουν ότι άλλο παλαβό και διεστραμμένο έχουν στο θολό μυαλό τους  και με έναν τίμιο πολίτη δεν ασχολούνται ώστε να μη ξανασυμβεί αυτή η απρέπεια και προσβολή του…


Άραγε, στους Ευρωπαίους των μνημονίων και της ( δήθεν εκσυγχρονιστικής ) τάξεως της Ελλάδας  δεν τους το σφύριξε κανένας το τι συμβαίνει σαν συλληφθείς για χρέος  Παρασκευή απόγευμα πού σε κλείνουν στα κάγκελα μαζί με όλο το συνάφι των κακοποιών στη  γνωστή βρώμα και μπόχα του κρατητηρίου; 

Ποιός θα το πεί  στους δανειστές να το βάλουν κι΄αυτό στα «προαπαιτούμενα» στερητικά της ελευθερίας του πολίτη καί ότι δεν θάχει εκταμίευση δανείου άν δεν διορθώσουν οι κρατικές υπηρεσίες τήν συμπεριφορά τους απέναντι τών πολιτών ;   


---Ακούστε τώρα τι διάβασα και κλάψτε, θυμώστε, γελάστε, ότι θέλετε κάνετε…


Λοιπόν κάποιοι  Ιαβέρηδες του «νόμου»  ταπεινώσανε έναν Πατρινό συμπολίτη συλλαμβάνοντάς  τον  για οφειλή στην Εφορία από κλήση  κυκλοφοριακής  παράβασης…κρατηθείτε μη πέσετε…  32, 28 ευρώ πού είχε ξεχάσει να πληρώσει !


Συνελήφθη λοιπόν ο έρμος ο ανθρωπάκος, όχι γιατί σκότωσε, όχι γιατί τραυμάτισε, απείλησε άνθρωπο, όχι γιατί  φύτευε ή πούλαγε ναρκωτικά ( αυτοί,  ως επί το πλείστον κυκλοφορούν ελεύθεροι… ) αλλά γιατί ξέχασε να πληρώσει, ίσως δεν είχε ο άνθρωπος, ίσως το χαρτί κάπου να παράπεσε και δεν το πήρε στά χέρια του… γνωστά πράγματα τώρα τί συμβαίνουν με τα ΕΛΤΑ  καί τα ταχυδρομεία... 
Και για όλα αυτά χειροπέδες ( ; ) παρακαλώ  ( μη και μάς φύγει ο Γιαγκούλας) κάνοντας «πάσα» στους ανθρωποφύλακες  για τα περαιτέρω… 
Τέτοια συμβάντα ούτε επί χούντας δεν είχαμε! 

Τά έχουμε όμως τώρα, με Αριστερή – γιαλαντζί κυβέρνηση !


Και είναι ακόμη διπλά απαράδεκτο αυτή η «πάσα» πολίτη από Εφορία  προς Αστυνομία για σύλληψη και κράτηση, επειδή χρωστάς ένα μικροποσό, να συλλαμβάνεσαι και να διαπομπεύεσαι οικογενειάρχης ενδεχομένως άνθρωπος σαν ληστής μέσα στους δρόμους !
Ακούς… χειροπέδες !

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ! Πώς την γιορτάζει σήμερα ο κόσμος;
Ο τάφος της Παναγίας, γνωστός και ως Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γεθσημανής, ανήκει στους Ορθόδοξους από την εποχή που οικοδομήθηκε ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου από τους ισαποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη.

(Η Αγία Ελένη, όταν πήγε στην Παλαιστίνη, ίδρυσε περίπου τριάντα ναούς, όπως αναφέρει ο ιστορικός Νικηφόρος Κάλλιστος το 1335. Σε έναν κώδικα του 11ου αιώνα, που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, περιέχεται ο κατάλογος των εκκλησιών της «Θεοφιλούς Βασιλίδος Ελένης», όπου ο ναός της Γεθσημανής αναφέρεται τέταρτος στη σειρά ως «Εκκλησία εν Γεθσημανή, επί του Τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου».
Όλα όσα δεν ξέρετε για τον Τάφο της Παναγίας μας

Ο σημερινός ναός έχει μήκος 30 μέτρα και πλάτος οκτώ. Ο τάφος είναι δεξιά, καθώς μπαίνουμε στην είσοδο, λαξευμένος σε τετράγωνο βράχο, με κοίλωμα ενός μέτρου. Για τον τάφο της Γεθσημανής υπάρχουν επίσης μαρτυρίες της Εκκλησίας των Σύρων, των Κοπτών και των Αρμενίων, οι οποίοι διατηρούν και παρεκκλήσια στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Ιερουσαλήμ).

Όπως σημειώνει σύγχρονος αγιοταφίτης ιεράρχης και ιστοριοδίφης, «το σεμνόν τούτο και σεβάσμιον ιερόν προσκύνημα, ανεγερθέν κατά τους χρόνους της παλαιάς αρχαιότητος, υπενθυμίζει τας κατακόμβας της διωκόμενης Εκκλησίας των μαρτύρων της πίστεως και δια μέσου των αιώνων μάλλον διετηρήθη ανέπαφον, εκτός ελαχίστων ανακαινίσεων και μεταβολών».

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Όταν καίγονται όλα γύρω σου…Μικρές ιστορίες με μεγάλη θλίψη…


Η διάσημη Υψίφωνος σε Ελλάδα και εξωτερικό Τζίνα Πούλου...
Ο παπα Σπύρος έμεινε ώς το τέλος με τόν κόσμο, δεν θέλησε να φύγει νωρίτερα για να γλιτώσει μόνο τον εαυτό του !

"Είμαι συγκλονισμένη,όπως όλοι, από όσα συνέβησαν... Μόλις πληροφορήθηκα πως απανθρακώθηκε ο παπα-Σπύρος, ο λατρεμένος μου παππούλης που λειτουργούσε στην Εκκλησία του Αγ.Νικολάου στο Χαλάνδρι. Ήταν στην Ταβέρνα μαζί με τα 26 άτομα που βρέθηκαν σε διπλανό χωράφι... διάβασα πως αυτά τα άτομα βρέθηκαν αγκαλιασμένα κ είμαι σίγουρη πως ήταν μαζί τους κ προσεύχονταν... δεν μπορώ να συνέλθω από τη θλίψη! 
Ήταν Άγιος παππούλης κ τον είχα και με είχε πολύ κοντά του.... Ο Θεός να αναπαύσει όλες αυτές τις ψυχούλες που έφυγαν τόσο άδικα..."

Αυτά ήταν τα λόγια σε μήνυμα της διάσημης Υψίφωνου σε Ελλάδα και εξωτερικό Τζίνας Πούλου, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πάπα Σπύρος ο αγαπημένος Ιερέας του Χαλανδρίου κάηκε μαζί με τόσο κόσμο.
Το μήνυμα απευθύνθηκε σε φίλη της δημοσιογράφο και της ζητούσε πληροφορίες και μπορούνε να πούμε ότι κάπως έτσι όλη η Αθήνα ζητούσε πληροφορίες για δικούς και συγγενείς. 
Η ιστορία του Παπά Σπύρου όπως και τόσων συνανθρώπων μας συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Η αγαπημένη καλλιτέχνης τηλεφώνησε στη γυναίκα του για να μάθει πληροφορίες και συνέχισε να ρωτά για περισσότερα στοιχεία «Το έμαθες για τον παπα Σπυρο;;; Έχεις άλλες πληροφορίες;;;
Ο παπα-Σπύρος είπε στη γυναίκα του να φύγει, καί εκείνος έμεινε μαζί  με τους υπόλοιπους.... η γυναίκα του σώθηκε!!! Έφτασαν τελικά με τη γυναίκα του στη θάλασσα αλλά ήταν ήδη σχεδόν νεκρός από τις αναθυμιάσεις καί με το που έπεσε στο νερό απλώς επέπλεε νεκρός. Τον βρήκε ο Νίκος ένα παλληκάρι από το Λιμενικό. Τον πάνε τώρα στο νεκροτομείο κ μετά θα τον φέρουν για Λαϊκό προσκύνημα στον Ναό... μάλλον θα ταφεί στο Αγρίνιο δίπλα στον πατέρα του...»


 


=====================
VIDEOS -- SOKΠυρκαγιές  2007, πυρκαγιές σε Κινέτα- Μάτι με 79 νεκρούς, καί θεωρίες συνομωσίας…

«Λέτε επί Ερντογάν οι Τούρκοι πράκτορες να έμειναν χωρίς δουλειά, στην ανεργία;»

 Η πυρκαγιά στην Κινέτα έχει όλα τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών του 2007. Σε γειτνίαση με μεγάλες μονάδες επεξεργασίας και αποθήκευσης υγρών – πτητικών καυσίμων με οριογραμμή την Εθνική οδό προς Κόρινθο.
Ασύμμετρες Απειλές και μαζί έρχονται Παράλληλες Απειλές.
Λίγο καιρό μετά αφού εισήλθαμε στα μνημόνια το 2011 βρέθηκε ο Τούρκος να κομπορρημονεί.
«Φωτιές» αντίστοιχες με εκείνες των Ελληνικών δασών ανάβουν οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ, ο οποίος αποκάλυψε πως πολλές από τις πυρκαγιές στα ελληνικά δάση την περίοδο 1995-1997, ήταν αποτέλεσμα εμπρησμών Τούρκων πρακτόρων της ΜΙΤ...


Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Το κουτσομπολαριό και Κατιναριό της Πάτρας ! «Κρατάς μυστικό;» -


Από πολλά χρόνια τώρα και μάλλον από την έναρξη λειτουργίας αυτού του μικρού blog είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα και ασυμφωνία χαρακτήρων πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης στην ταλαίπωρη αυτή πολιτεία μας…

Μια ιδιαιτερότητα «κατιναριού και κουτσομπολιού» πού την βρίσκουμε όχι μόνο μέσα σε πολιτικές αιτίες διαμάχης αλλά και σαν τρόπο ζωής στο κοινωνικό καθημερινό γίγνεσθαι.
Και πού σήμερα την βλέπουμε να είναι συγκεντρωμένη σε 2-3 στέκια μικρής και μεγάλης άς πούμε «νεολαίας». Με πρώτη την Ρήγα Φεραίου και με εκατοντάδες μάτια να παρακολουθούν σαν ραντάρ όποιον και όποια περνάει κόβοντας και ράβοντας σαν αρπακτικά γεράκια τους διαβαίνοντας μέσα απ΄αυτήν…


Και μ΄ένα καφέ μπροστά τους για να δικαιολογήσουν την παραμονή τους «ότι ντέ και καλά πλήρωσαν αέρα και δικαιούνται κάθισμα» από το πρωϊ μέχρι το μεσημέρι ( πρωϊνή βάρδια καφενόβιου), και από το απόγευμα μέχρι το βράδυ ( εσπερινή βάρδια καφενόβιου, ματάκια κουτσομπόλη…).

Έτσι λοιπόν με 5 ευρώ περνάει εδώ όλη την ημέρα του !

Ούτε να ψάχνει για δουλειά και άσε τα ροδάκινα να κάθονται στις ροδακινιές, τις φράουλες να τις μαζεύουν οι Πακιστανοί, και τις ελιές οι Βούλγαροι ! .


Τά ίδια γίνονται και στην Πλατεία Γεωργίου, πάνω – κάτω ( και στο μέσον αυτής), καθώς και στα Ψηλά Αλώνια, τρίτο βασικό σημείο συγκέντρωσης πρωϊνών και απογευματινών καφέδων των αργόσχολων και κουτσομπόληδων της Πολιτείας μας, αλλά εδώ μεγαλύτερης κάπως ηλικίας …
Μιλτιάδης Νίκας :"Επί τών τύπων τών ήλων..."

Αφορμή για τήν σημερινή ανάρτηση υπήρξε ένα επιτυχημένο κείμενο – άποψη, του κ. Μιλτιάδη Νίκα, πού είδαμε δημοσιευμένο σήμερα στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και πού νομίζουμε ότι αξίζει να το προσέξουμε, ιδιαίτερα εμείς οι Πατρινοί, γιατί κάτι έχει να μας πεί για τα πνευματικά χάλια μας…


Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Υπόγραψε γρήγορα να τελειώνουμε ! Μια μικρή, πικρή ιστορία…ΠΡΟΣΟΧΗ σε τι υπογράφουμε!

Ζητούν συναίνεση για προώθηση των στοιχείων υγείας μας σε διάφορες Εταιρείες…


Με αφορμή την τελευταία οδηγία της Ε.Ενωσης «περί προσωπικών δεδομένων» GDRP πού έχει κάνει τον δημοσιογραφικό κόσμο άνω κάτω, μη γνωρίζοντας τι ακριβώς θέλουν να απαγορεύσουν και πότε μια φωτογραφία παρμένη σε δημόσια εκδήλωση θέτει σε κίνδυνο τον δημοσιογράφο αν δημοσιευθή, θα λέγαμε ότι απάντηση σ΄ όλον αυτόν τον «omerta εκβιασμό» θα ήταν να σταματήσουν να δημοσιεύουν τα ΜΜΕ φωτογραφίες πολιτικών πού συνήργησαν σ΄αυτόν τον νόμο!
Αλλά, να τους δείχνουν όχι πρόσωπα αλλά μόνο τις πλάτες τους έτσι για τιμωρία τους. Να τους εξαφανίσουν δηλαδή ως ανύπαρκτους  μια και συναινούν σε τέτοιους νόμους δήθεν «προσωπικών δεδομένων» πού όμως στο βάθος θα λειτουργεί ως απόκρυψη πραγματικών καταστάσεων και είς βάρος της διαύγειας και της αλήθειας πραγματικών γεγονότων…
Ο άνθρωπος πού είναι καθαρός δεν φοβάται να κρυφτεί μή τον δούνε πού ήταν, και γιατί ήταν εκεί...
Αφορμή για όλα αυτά είναι η είδηση πού διαβάσαμε πρό ημερών για σύσκεψη αρκετών δημοσιογράφων σχετικά με τον νόμο GDRP  της 25ης Μαϊου πού θέτει σε κίνδυνο όλους τους δημοσιογράφους
Το παρακάτω περιστατικό είναι ενδεικτικό και αξίζει να διαβαστεί απ΄ όλους μας…

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Αυξάνονται οι Δήμοι πού μαζεύουν τα αδέσποτα ! Εμείς εδώ τι κάνουμε;Κώστας Παπαθεοφίλου, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και … “γητευτής” των αδέσποτων.

Περαστικός από το Νοσοκομείο του Ρίου για μια επίσκεψη , μας  έλεγε φίλος δάσκαλος, παρκάρισα βράδυ το αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ κάτω από την Νεφρολογική κλινική απέναντι από την Εκκλησία, για να πάω προς την κεντρική πόρτα του Νοσοκομείου.
Άμ δε…
Και να ήθελα να βαδίσω προς τα εκεί δεν μπορούσα γιατί μία αγέλη 6 – 7 μεγαλόσωμων σκύλων βολτάριζαν στο δρομάκι με άγνωστες διαθέσεις…
Τι έπρεπε να κάνω τώρα; Να πάω προς το Νοσοκομείο; Να περάσω δήθεν αδιάφορος ανάμεσα στα σκυλιά; Να πάω γύρω-γύρω;
Να πάρω την γκλίτσα πού έχω στο πόρτ μπαγκάζ για κάθε ενδεχόμενο και «μέριασε βράχε να διαβώ…» πού λέει και το δημώδες τραγούδι, ή να καλέσω την Αστυνομία να έλθει να με προστατεύσει ;
Πέστε μου , είπε ο δάσκαλος, εσείς τι θα κάνατε;
Εδώ τι να σού πούμε δάσκαλε, όταν ένας πρώην Διοικητής του Νοσοκομείου, Πισιμίσης λεγόμενος αν έχεις ακουστά, δεν μπόρεσε να βάλει τάξη στα αδέσποτα γιατί όλοι τον σαμποτάρανε ( ζωόφιλοι γάρ οι άνθρωποι  μέχρι πού να τους δαγκώσει αυτούς ή τα παιδιά τους κανένα αδέσποτο και εξατμιστεί έτσι η ζωοφιλία τους… ) τι να σού πούμε τώρα εμείς δασκαλάκο μου;
Άσε να σε δαγκώσουν πρώτα κι΄εσένα, ώστε νάχεις και χαρτί  ιατροδικαστή ( αν ζήσεις ), για να το  πάς μετά ως αποδεικτικό στοιχείο και τεκμήριο στον Δήμαρχο, στον Εισαγγελέα, στον νέο διοικητή του Νοσοκομείου, στόν αρχηγό της Πυροσβεστικής, στόν Κατσιφάρα, και όπου τέλος πάντων θα μπορέσεις να βρείς το δίκιο σου, ή τουλάχιστον να ακούσουν τον πόνο σου κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι τους…Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Η σιωπή των αμνών, και η κραυγή μόνο ελαχίστων απ΄αυτών…Παραθέτουμε πιο κάτω μία ενδιαφέρουσα ομιλία – τοποθέτηση στήν Βουλή ενός βουλευτή Αχαϊας, σχετική με την τελευταία ψήφιση ενός ακόμη ανήθικου νομοσχεδίου  πού η παρούσα κυβέρνηση συνεπικουρούμενη και από «το ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο…» τελικά κατόρθωσε να ψηφίσει !
Ελάχιστοι  σωστοί διεφώνησαν φοβούμενοι το μπούλινγκ των άλλων…
Και μ΄αυτά και μ΄αυτά κτίζουμε, η μάλλον γκρεμίζουμε «μια κι΄έξω»  ότι οι πρόγονοί μας, μας παρέδωσαν, τον Θεό μή φοβούμενοι και τούς ανθρώπους μή εντρεπόμενοι…
Έχοντας δηλαδή χάσει εντελώς την ντροπή και την τσίπα τους όπως μάς έλεγε ένας σοφός καθηγητής του Πανεπιστημίου....

Άς τολμούσαν να κάνουν δημοψήφισμα οι οπαδοί τού λεγόμενου "δημοκρατικού συνταγματικού τόξου" και θάβλεπαν τί καταποντισμό θα πάθαιναν !
Αλλά δεν τό τολμούν, ξέρουν μόνο εκ του ασφαλούς δημοσίως να κοκορεύονται κάνοντας και τούς Συνταγματολόγους !


-------------------------------------------------

Εν τώ μεταξύ...
Η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του Ν. Νικολόπουλου, έπειτα από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, που, μάλιστα, εισηγείται την άρση.


«Είτε με ασυλία είτε χωρίς, δεν θα αρνηθώ τη θρησκεία μου και δεν θα πάψω να διακηρύττω όσα αυτή διακηρύσσει, τα οποία στοχεύουν μόνο στην αγάπη, την αλληλεγγύη και τη συναδέλφωση. Ούτε στο μίσος, ούτε στον διχασμό, ούτε στον φανατισμό.
Γι' αυτό και θεωρώ τιμή μου να υπερασπίζομαι αυτές τις αρχές, σε κάθε εποχή και απέναντι σε οποιονδήποτε, με τον σεβασμό αλλά και το θάρρος που ταιριάζει σε έναν πολιτικό, που τιμάται τόσα πολλά χρόνια από τους Eλληνες πολίτες, που ακόμα πιστεύουν στον Θεό, στην πατρίδα και τη δημοκρατία» επανέλαβε ο Νίκος Νικολόπουλος στη συνεδρίαση της επιτροπής.
Επίσης, απαντώντας σε άλλο ερώτημα, είπε:

«Αρνούμαι, στην Ελλάδα του 2018, να γίνω… κρυπτοχριστιανός και να φοβούμαι να εκφράσω τις πεποιθήσεις μου για να μην κινδυνεύω με μηνύσεις από τον κάθε κύριο ή κυρία που νομίζει ότι διά της δικαστικής απειλής θα εκφοβίσει και θα κάμψει συνειδήσεις».

Νικολόπουλος: Αρνούμαι, στην Ελλάδα του 2018, να γίνω… κρυπτοχριστιανός


«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.,
Ευθύς εξ αρχής θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το περιβόητο άρθρο 8 αδικεί ένα ενδιαφέρον νομοσχέδιο με αρκετές θετικές προβλέψεις.
Ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να γίνει και ακόμα καλύτερο εάν πραγματικός στόχος ήταν η πλατιά διακομματική συναίνεση σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό, όσο είναι η αναδοχή και η υιοθεσία παιδιών.
Επίσης, ορθά κοφτά επαναλαμβάνω ότι θα με βρίσκει πάντα αντίθετο κάθε τι που αντίκειται στην Ευαγγελική διδασκαλία, την ανθρώπινη φύση, το ήθος και τις αξιακές παραδόσεις των Ελλήνων.
Ο γάμος, κατά την Χριστιανική Εκκλησία, είναι Θείο Μυστήριο.
Και η οικογένεια για την Ελλάδα, είναι ο πιο ισχυρός, αξιόπιστος και ακλόνητος θεσμός, που μάλιστα κράτησε την κοινωνία όρθια στα σκληρά χρόνια της κρίσης.
Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να συμβάλω με τη ψήφο μου σε οτιδήποτε πλήττει τις Χριστιανικές αρχές και επιχειρεί να αλλοιώσει την μορφή της οικογένειας, που ήταν και είναι, μπαμπάς, μαμά και παιδιά και όχι «γονέας Νο1» και «γονέας Νο2».
Το γνωρίζω…
Θα με κατηγορήσουν πάλι ως οπισθοδρομικό, σκοταδιστή, ομοφοβικό.
Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
Και ας έχω πει χίλιες φορές ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, ασφαλώς και στον τομέα του σεξουαλισμού του.
Όμως ενώ εγώ κατηγορούμαι ως ομοφοβικός, αυτοί που χτίζουν απέναντι στους Έλληνες Χριστιανούς ένα ψηλό τείχος μίσους, χαρακτηρίζονται ως… «προοδευτικοί».
Και όχι, για παράδειγμα, ως  Ομο-μανιακοί !


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

2 Μαϊου, η Αγία των μεγάλων πολέμων! Οί δύο έγιναν, ο Τρίτος έρχεται…


AGIA MATRONA

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Δεν είχε οφθαλμούς και όμως είδε όλη την κακουργία και την πανουργία των τελευταίων αιώνων της δύσμοιρης ανθρωπότητας...


Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
( Στο τέλος του κειμένου υπάρχει καί μία προσωπική ιστορία με την ΟΣΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ).

Ο Αγιος Ιωάννης τής Κροστάνδης, ό μεγάλος αυτός Άγιος τής Ορθοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας, όταν συνάντησε γιά πρώτη φορά τήν άγνωστή του τότε, 14χρονη τυφλή Ματρώνα μέσα στόν κατάμεστο από κόσμο ναό τού Αγίου Ανδρέα, είπε γι’ αυτήν, τά παρακάτω λόγια….
«Ελα, Ματρώνουσκα, έλα… Ιδού έρχεται ή αντικαταστάτριά μου, ό Όγδοος στύλος τής Ρωσίας»…
μιλώντας προφητικά, γιά τήν ιδιαίτερη αποστολή τής Ματρώνας στόν Ρωσικό λαό καί στά μετέπειτα χρόνια τών διωγμών πού έβλεπε νά έρχονται…

2 ΜΑΙΟΥ λοιπόν καί  σήμερα κλίνομεν το γόνυ μας σεβαστικά στην μνήμη της ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ της Ρωσίδας!!!
Η Οσία δεν ήταν μόνο ο όγδοος Στύλος της Ρωσίας αλλά υπάρχει και σαν ΣΤΥΛΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στις μέρες μας.
Ο αναστεναγμός της ΑΓΙΑΣ για την Ρωσία..
«Προέβλεψε τήν Γερμανική εισβολή στήν Ρωσία, αλλά μίλησε καί γιά έναν άλλο, μετέπειτα πόλεμο, πού θά σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους, μέσα σέ μιά νύχτα…
Σέ μικρή ακόμη ηλικία προείπε τήν επανάσταση τού 1917 πού έγινε χρόνια αργότερα, λέγοντας.
«Θά ληστεύουν καί θά αφανίζουν τίς Εκκλησίες, θά αρπάζουν τά εδάφη καί θά τά μοιράζουν άπληστα μεταξύ τους, καταδιώκοντας όλους χωρίς εξαίρεση…»
«Θυμάται ή κ. Ζδάνοβα, αρχιτέκτων μηχανικός, να της λέει η ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ»…
Τήν ρωτούσα γιά τήν πορεία τής Ρωσίας μέσα στήν Επανάσταση, καί μού έλεγε…
«Πρώτα θά βγάλουν τόν Στάλιν. Μετά απ΄ αυτόν οί κυβερνήτες θά εναλλάσσονται καί ό ένας θά είναι χειρότερος από τόν άλλον… Θά κατακλέψουν τήν Ρωσία»…
Μετά τόν πόλεμο θά γυρίζουν «οί σύντροφοι» στό εξωτερικό, θά ιδούν καί πώς ζούνε οί ξένοι, θά διαφθαρούν καί θά σπάσουν τελικά τά μούτρα τους.
Εκείνο τόν καιρό θά εμφανισθεί ό Μιχαήλ…
( Σ.Σ. από τά παρακάτω, φαίνεται ότι μάλλον μιλάει γιά τόν Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Ο καιρός όμως θά τό δείξει… )
«Θά θελήσει νά βοηθήσει, όλα να τά αλλάξει, όλα νά τά ανατρέψει…»...
 

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Ένας συμπολίτης μας, ζητάει βοήθεια ! Θά αρνηθούμε ;


Ήταν Τσικνοπέμπτη του 2016 όταν ο Γιώργος, ένας από τους εκατοντάδες πιτσιρικάδες που κάνουν ντελίβερι με μηχανάκι, εκτελούσε μια ακόμα παραγγελία. Ένα φρεάτιο στο οδόστρωμα έγινε αιτία να προκληθεί ένα φοβερό ατύχημα.

Ο Γιώργος πετάχτηκε 35 μέτρα μακρια και χτύπησε πολύ σοβαρά... Η ιστορία του 32χρονου Γιώργου Ιωαννίδη κάνει το γύρο του διαδικτύου, οι χρήστες του οποίου έχουν ευαισθητοποιηθεί και θέλουν να τον βοηθήσουν.
Το ατύχημα άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Τη δική του αλλά και της οικογένειάς του μένει στο πλευρό του.
Η δύναμη του και η θέληση για ζωή που έχει δε μας επιτρέπουν να τον αφήσουμε
Όπως ανέφερε η αδελφή του, Μαρία Ιωαννίδου, στο thebest.gr:
"Ήταν Τσικνοπέμπτη του 2016 (Μάρτιος) και ο Γιώργος εκτελούσε παραγγελίες χρησιμοποιώντας μηχανάκι. Ένα φρεάτιο στο οδόστρωμα έγινε αιτία να προκληθεί ένα φοβερό ατύχημα. Ο Γιώργος πετάχτηκε 35 μέτρα μακρια και χτύπησε πολύ σοβαρά. Να σημειώσω ότι αυτό το φρεάτιο ... καλύφθηκε ή εξαφανίστηκε μετά το ατύχημα".
Στο νοσοκομείο οι γιατροί δεν μας δεν έδιναν ελπίδες όμως ο Γιώργος που είναι ένα πολύ δυνατό παιδί κατάφερε να ζήσει.
Δεν κουνιέται, δε μιλάει, δεν τρώει... όμως καταλαβαίνει τα πάντα. Χαίρεται, λυπάται και κάνει κουράγιο. Οι δυσκολίες είναι πολλές όμως όσο βλέπουμε τη δύναμη και τη θέληση που έχει για ζωή δεν μπορούμε να τον αφήσουμε..." ανέφερε.
 Φωτογραφία της Maria Ioannidou.
  Οποιος μπορει να βοηθησει το παιδι αυτο με οποιο τροπο θελει, μπορει να επικοινωνήσει μαζι μας στο τηλεφωνο 6980722881
Σας ευχαριστουμε πολυ για ολα
Η Maria Ioannidou νιώθει ελπίδα με το χρήστη Giwrgos Iwannidhs.
Καρδουλα μου ομορφη μπορει ο καιρος να περναει εμεις ομως συνεχιζουμε στον αγωνα μας...Εδω κ δυο χρονια το χαμογελο σου δεν λειπει στιγμη απο τα χειλάκια σου,αυτη η δυναμη που αντλείς σου τη δινει ο Κυριος κ συ τη μοιράζεις απλόχερα σε ολους εμας...Μπορει ακομα να μη μπορει να μιλησεις παρα μονο καποιες κινησεις μικρες με τα χεράκια σου εμεις ομως δεν το βάζουμε κατω κ το ξερεις πολυ καλα!!!
Μπορει να ειμαστε μονοι μας σε ενα κρατος απών που ακομα ουτε τη συνταξη σου δεν μπορεις να παρεις αυτη που δικαιούσαι δλδ μετα απο τοσο καιρο κ αυτο λογο τις γραφειοκρατείας,να ειναι καλα ολος ο κοσμος που παρολο τις δυσκολιες συνεχιζει οσο μπορει να σε βοηθανε κ τους ευχαριστουμε πολυ για αυτο...

Θα ηθελα ομως καποια στιγμη να βγει ενας μάγκας απο αυτους που ξερουν να δινουν εντολές κ να απαιτούν κ να ερθουν μπροστα σε εσενα κ σε ολα αυτα τα παιδια κ να σας κοιτάξουν στα ματια,θα μπορέσουν άραγε να το κανουν αυτο;;;Τι να κανουμε η καρέκλα ειναι γλυκια κ μολις κάτσουν ξεχνάνε τα παντα😔😔😔

Ο Γιωργος προσπαθει δυο χρονια να παρει τη συνταξη του κ το επίδομα τετραπληγίας ενα παιδι με 99% αναπηρια κ ακομα περιμενουμε γιατι ρε ανθρωποι το κανετε αυτο μπορει να μας εξηγήσει καποιος;;;Ρωτάει κανενας αυτη τη μανα με μια συνταξη που παιρνει πως θα μπορουσε να ανταπεξέλθει σε ενα παιδι με τοσες ανάγκες να τις βρει καποιος το τροπο κ να το πει κ σε εμας,ποσο ντροπη μπορει να νιωθω που βλεπω αυτη τη χωρα την ομορφη ελλαδα μας να τη καταστρέφουν καποιοι ηλίθιοι κ αγράμματοι ανθρωποι που μπορει να εχουν καποια πτυχία παραπανω αλλα ειναι αγράμματοι στη ψυχη κ στα συναισθήματα...Ο θεος ειναι ψηλα κ αυτη μονο κατω μπορουν να κοιτάξουν γιατι η ντροπη τους δεν τους αφηνει!!!!
Ας κανουμε μια κοινοποιηση ολοι μας ωστε να βοηθησουμε τον Γιωργο μας για ακομη μια φορα

Οποιος μπορει να βοηθησει το παιδι αυτο με οποιο τροπο θελει, μπορει να επικοινωνήσει μαζι μας στο τηλεφωνο 6980722881
Σας ευχαριστουμε πολυ για ολα
Σχόλια
Alexandros Kosmidis
Alexandros Kosmidis Μαρία το Σαββατο θα είστε σπίτι ; Πες το παλιό σκουλήκι θα ερθω για καφε κι αν θελει να τον παμε για καφε ...
Διαχείριση

Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
· Απάντηση · 2 ημέρες
Κατερινα Χριστοφη
Κατερινα Χριστοφη Έλεος απανθρωπια 😠πρέπει άμεσα να του βγει η σύνταξη.

Ο χρήστης Olga Kosmidou απάντησε · 2 απαντήσεις
Mairi Psixloudi
Mairi Psixloudi Μου λείψατε....
Διαχείριση

Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
· Απάντηση · 2 ημέρες
Μυρσίνη Νομικού
Μυρσίνη Νομικού Μα καλά τι περιμένουν για να τον βοηθήσει το κράτος οικονομικά, να περάσει επιτροπή; Πώς θα ζήσει; Αν δεν είχε συγγενείς τι θα γινόταν; Έλεος!!! Μπράβο σε όσουν στηρίζουν και το παλικάρι αλλά και την οικογένειά. Μακάρι να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός προς όφελος του.