Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Το χρονικό μιάς μεγάλης πολιορκίας… ( από έναν αυτόπτη μάρτυρα )
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος !

Έπεσε πολεμώντας καί γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει πάνω στά τείχη μαζί με τούς βουλευτές τής Συγκλήτου και τούς αξιωματικούς του στρατού του, καί δεν λάκισε σάν λαγός όπως θα έκαναν σήμερα οι περισσότεροι βουλευτές τής Βουλής τών Ελλήνων τρέχοντας να σωθούνε από τυχόν εχθρική, καί σώμα με σώμα επίθεση...«…Στις 27 Μαΐου, πάλι  αυτοί οι λυσσασμένοι ειδω­λολάτρες άναψαν όλη τη νύχτα τόσο μεγάλες φω­τιές όσο και την προηγούμενη και τις κράτησαν αναμμένες μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι τρομερές φω­νές και οι άγριες ιαχές τους ακούγονταν μέχρι την πλευρά της Ανατολίας, που βρίσκεται δώδεκα μί­λια μακριά από το στρατόπεδο.
Και όλος αυτός ο χαλασμός, για να τρομοκρατήσουν εμάς τους χρι­στιανούς. Αυτή η αλλοφροσύνη κράτησε μέχρι το πρωί. Αλλά όλη τη μέρα δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να σφυροκοπούν με τα κανόνια τους τα ά­μοιρα τείχη, ενώ σήμερα γκρέμισαν αρκετά κομμά­τια και μας έβαλαν σε πολλή δουλειά. Στη θάλασ­σα δεν είχαμε κανένα επεισόδιο. Τίποτε άλλο δε συνέβη αυτή τη μέρα, ούτε και τη νύχτα.
Στις 28 Μαΐου, ο Τούρκος αμηράς έβγαλε δια­ταγή με σάλπισμα σ' όλο το στρατόπεδό του, ότι όλοι οι πασάδες και όλοι οι άλλοι αξιωματούχοι των στρατευμάτων του έπρεπε να κατέβουν και να μείνουν όλη μέρα σης θέσεις τους, επειδή την επαύριο ο Τούρκος αυθέντης ήθελε να εξαπολύσει γενική επίθεση σ' αυτήν την αξιοθρήνητη πόλη, αλλιώς θα τιμωρούνταν με την ποινή του αποκε­φαλισμού. Μόλις δόθηκε η διαταγή σ' όλο το στρατόπεδο, έτρεξαν όλοι και με μεγάλη μάλιστα σπουδή να καταλάβουν τις θέσεις τους. Αλλά, όλη τη μέρα, από την ώρα που ξημέρωσε μέχρι που έπεσε η νύχτα, οι Τούρκοι άλλο δεν έκαναν παρά να φέρνουν πανύψηλες κλίμακες κοντά στα τείχη για να αναρριχηθούν σ' αυτές την επομένη, που θα ήταν η κρίσιμη μέρα της μάχης.
Αυτές, ήταν περίπου 2.000 σκάλες...

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Κωνσταντίνος, ο πρώτος βασιλιάς τής Αυτοκρατορίας !Όσο κι΄ αν ψάξουμε στην Ιστορία δεν πρόκειται να βρούμε άλλον ηγεμόνα από τούς τόσους πού πέρασαν μέχρι σήμερα,  πού νά έχει κάνει τόσα πολλά γιά τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη, γιά τόν Χριστιανισμό καί τήν διάδοσή του, σύν τήν προσωπική του μετάνοια εφ΄ όρου ζωής και μέχρι τον θάνατό του γιά τα όποια ανθρώπινα λάθη του ώς ύπατου Δικαστή τής Αυτοκρατορίας !


Είναι λοιπόν ή, δέν είναι: καί Μεγάλος καί Άγιος ;

Τό έργο τού Μεγάλου και μετέπειτα Αγίου Κωνσταντίνου τον οποίον η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με την μητέρα του την Αγία Ελένη εορτάζει στις 21 Μαϊου, θεωρείται σέ πολλά σημεία έργο τεράστιο και ανεπανάληπτο για την εποχή του, τό οποίο δυστυχώς σήμερα πολλοί είτε αδιαφορούν να μάθουν, είτε εσκεμμένα θέλουν να αγνοούν... 

Ήταν  λοιπόν αυτός πού:

Υπέγραψε τό διάταγμα τών Μεδιολάνων γιά τήν ανεξιθρησκεία στήν Αυτοκρατορία,

Κατάργησε τούς Χριστιανικούς διωγμούς πού για 300 περίπου χρόνια κατέφαγαν στα ιπποδρόμια με τα θηρία, στα μαρτύρια, στους εξευτελισμούς, στους αποκεφαλισμούς, στις διαρπαγές περιουσιών εκατομμύρια Χριστιανούς μάρτυρες, καί αναγνώρισε επίσημα τόν Χριστιανισμό.
Μετέφερε τήν πρωτεύουσα από τήν Ρώμη στήν Κωνστ/λη ώς έδρα τής Νέας Χριστιανικής θρησκείας,

Κατάργησε τήν σταύρωση καί τόν στιγματισμό τών καταδίκων μέ πυρωμένες σφραγίδες,
Νομοθέτησε βαριές ποινές γιά περιπτώσεις βιασμού καί κακοποίησης παιδιών,
Απαγόρευσε τίς μονομαχίες, καθώς καί τό νά ρίχνονται άνθρωποι στά θηρία,

Δημιούργησε θεσμούς Πρόνοιας καί προστασίας χήρων καί ορφανών,
Απαγόρευσε τήν πώληση καί κακομεταχείριση τών δούλων,
Κατάργησε τήν παράνομη παλλακεία ( 2η καί 3η συζυγία μέσα σέ νόμιμο γάμο),
Ενίσχυσε τόν Ιερό Κλήρο καί ξεχώρισε τήν Αστική καί Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη,

Έκλεισε όσους ειδωλολατρικούς ναούς ήσαν εστία μαγείας, νυκτερινών θυσιών καί ανηθικότητας ( μάγισσες καί ιερόδουλες),
Επανέφερε στά αξιώματά τους όσους Χριστιανούς τά είχαν χάσει από τούς διωγμούς καί τούς ξαναέδωσε πάλι τίς περιουσίες τους, πού τίς είχαν δημεύσει οί ειδωλολάτρες,
Απάλλαξε από τήν βαριά φορολογία καί χρηματοδότησε φιλανθρωπικά καί εκκλησιαστικά έργα καί Ναούς τόσο μέσα στήν Κωνσταντινούπολη όσο καί  στήν Παλαιστίνη, στούς Αγίους Τόπους, στό Σινά, στήν Αντιόχεια, στήν Νικομήδεια, στήν Βόρεια Αφρική, καί στήν Ρώμη ( Ναός Πέτρου καί Παύλου),

Αναδιοργάνωσε  τό τότε Κράτος, σέ πραγματικό Κράτος δικαίου...

Έκοψε νέα νομίσματα μέ τό μονόγραμμα τού Χριστού ( ΧΡ),
Έθεσε τό Χριστόγραμμα στήν περικεφαλαία του καί στήν Σημαία τής Σωματοφυλακής του,
Καθιέρωσε τήν Κυριακή Αργία ( πού μέχρι σήμερα έχουμε καί κάποιοι πάνε νά τήν καταργήσουνε ) γιά όλες τίς Δημόσιες Υπηρεσίες ( από 3 Ιουλίου τού 321) καθώς καί τόν εορτασμό τού Πάσχα σύμφωνα μέ τίς αποφάσεις τής Α΄ Οικουμενικής Συνόδου Νικαίας,
Καταπολέμησε τίς αιρέσεις καί τόν Αρειανισμό ( πρόδρομο τών σημερινών " μαρτύρων τού Ιεχωβά"),
Ύψωσε τό Σύμβολο τού Τιμίου Σταυρού στά Ανάκτορα, στά Δημόσια Κτίρια, στίς Πύλες τών Πόλεων καί στίς Δημόσιες κρήνες (βρύσες), ώς τήν ελάχιστη υποχρέωσή του απέναντι τού Χριστού καί σύμφωνα μέ τό όραμα τού Σταυρού πού είχε δεί στόν ουρανό εκείνο τό μεσημέρι, λίγο πρίν συγκρουσθεί μέ τόν Μαξέντιο στόν Τίβερη ποταμό:                 
--- " Κωνσταντίνε, Εν Τούτω Νίκα "
Αντικατέστησε μέ Χριστιανούς τά μέλη τής Συγκλήτου, καί τέλος
Άλλαξε τό ειδωλολατρικό Νομικό σύστημα μέ νέους Νόμους σύμφωνα μέ τίς αρχές τού  Ευαγγελίου.
Όσο κι΄ αν ψάξουμε στην Ιστορία δεν πρόκειται να βρούμε άλλον ηγεμόνα από τούς τόσους πού πέρασαν μέχρι σήμερα,  πού νά έχει κάνει τόσα πολλά γιά τόν Χριστιανισμό καί τήν διάδοσή του, σύν τήν προσωπική του μετάνοια εφ΄ όρου ζωής και μέχρι τον θάνατό του !
Είναι λοιπόν ή, δέν είναι: καί Μεγάλος καί Άγιος ;
Καί είναι καί Άγιος γιατί όπως ξέρουμε  βαπτίστηκε Χριστιανός στό τέλος τής ζωής του, ξεπλένοντας μέ τό βάπτισμα, τόσο τό Προπατορικό αμάρτημα αλλά καί όσα άλλα έγιναν στήν διαδρομή τής ζωής του...

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Τρέχοντας με ποδήλατο μέσ΄ τήν κυκλοφορία…

Από καιρό τώρα μας γυρόφερνε η είδηση ότι έρχονται και στην Πάτρα τα« Δημοτικά ποδήλατα».
Τά περιμέναμε λοιπόν και για να πούμε και την αλήθεια κάναμε και τα σχετικά όνειρά μας....

Θα λύναμε το δικό μας ποδήλατο από τό στάντ της πλατείας Γεωργίου πού θα είναι δεμένο σάν ένα άτι πού υπομονετικά περίμενε το αφεντικό του, και θα τρέχαμε ευχάριστα , και στην εποχή μας  χαρούμενα, Ανοιξιάτικα, και ψυχαγωγικά, σαρώνοντας όλους τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Θα πηγαίναμε στις δουλειές μας, στους καφέδες μας και στα ψώνια μας και θα το αφήναμε σ΄ ένα άλλο στάντ στην επάνω πόλη, στην Βόρεια, στην Δυτική, ή όπου αλλού θα θέλαμε…Ακόμη, θα παίρναμε και πρωϊνές εισπνοές από το καθαρό αεράκι πού θα μας φυσάει τρέχοντας πάνω σε δυό ρόδες πράγμα δηλαδή πού και ιατρικώς ενδείκνυται και οσονούπω θα είμασταν και πιο ευτυχείς από την άσχημη "ποδηλατάδα της ζωής" πού μας οδήγησαν τα φρικτά μνημόνια…

Αυτό τό είδος τού ποδήλατου αποκλείεται να το δούμε από την Δημοτική αρχή. Άς φροντίσει γι΄ αυτό η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών δωρίζοντας ένα παρόμοιο όχημα !
___________________

Αυτά σκεπτόμαστε λοιπόν κάνοντας και τα όνειρά μας...
Επίσης, μη το ξεχνάμε και αυτό, ότι θα έχουμε ασυλία κατά παντός κανόνος κυκλοφορίας και ότι θα περνάμε τραγουδώντας και με κόκκινο μια και το ποδήλατο είναι ελεύθερο να κάνει ότι στροφή και τούμπα θέλει  ακόμη και μέσα στην μέση του δρόμου, πάνω ή κάτω από τα φανάρια  χωρίς κανείς να του το απαγορεύει. Έτσι «λέει» τουλάχιστον ο άγραφος κανόνας της Πατρινής κυκλοφορίας και πιθανόν και άλλων «δημοκρατικών» πόλεων και δημοκρατικότατων πολιτών…Αλλά και η Αστυνομία, Τροχαία, καί υπόλοιποι τής Τάξεως πάντα δικαιώνουν τον ποδηλάτη γιατί κάπου άκουσα ότι τον θεωρούν πεζό πού αντί για πόδια έχει ρόδες! Περίφημη σκέψη καί μπράβο σε όποιον σοφό Διευθυντή τής Αστυνομίας έχει δώσει τέτοιες εντολές στά αστυνομικά όργανα να μή γράφουν τούς ποδηλάτες !